Snapchatannoncering

Snapchatannoncering er en forholdsvis ny mulighed på Snapchat, som siden lanceringen i 2011 været utroligt populært, især hos det yngre publikum i alderen 13 til 24 år. Det billedbaserede sociale netværk har i dag over 150 millioner aktive, daglige brugere på verdensplan. Så vil du ramme de helt unge, er annoncering på Snapchat en spændend mulighed. Men som altid gør Snapchat det på sin helt egen måde. Selv om Snapchat langt fra er lige så stor som andre sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, anslås det, at omkring 28 % af alle danskere har en konto hos tjenesten. Heraf bruger omkring en tredjedel af brugerne Snapchat hver dag.

VIDEO CASESDet perfekte annoncemedie til de yngre danskere

Det gør også Snapchat til et interessant annoncemedie herhjemme, især hvis du vil ramme de helt unge, som bor i byerne. For udover at være ekstremt hot hos de yngste, er det især i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, at Snapchat er populært. Her har 41 % af samtlige borgere mellem 13 og 100 år ifølge danske Mindshare en Snapchat profil. Næststørst er antallet af brugere i Midtjylland og nok især Århus, hvor 21 % af befolkningen har deres egen Snapchat-profil.

De mere traditionelle former for Snatchat-annoncer

Når det kommer til traditionel annoncering, kan du vælge mellem disse tre annoncetyper:

Annoncer i Discover-delen

Hvor Discover tidligere var en separat fane i Snapchat-interfacet, vises det i dag i toppen af brugernes feed. Her kan du købe annonceplads mellem det indhold, der vises fra de content-leverandører, som leverer indhold til Snapchats Discover-sektion. Annoncen vises således i det organiske indhold, men du har ikke mulighed for at målrette hvilket indhold, den vises sammen med.

Videoannoncer i MyStory

En anden mulighed er at placere videoannoncer i brugernes MyStory-feed. Ligesom med Discover-delen vises videoannoncerne mellem de øvrige opdateringer, der kommer i den enkelte brugers MyStory-feed og ligesom med Discover-annoncerne, kan du heller ikke her styre, hvilken sammenhæng annoncerne vises i.

Videoannoncer med swipe-up

Denne annonceform giver mulighed for at få vist ekstra informationer, hvis brugeren vælger at swipe opad på videoannoncen. Herfra vil det være muligt f.eks. at installere nye apps, få vist forskellige former for mobiloptimeret indhold med yderligere oplysninger om produktet i annoncen og et link til en hjemmeside, hvor produktet kan købes. Disse annoncer giver ifølge annoncørerne god respons hos brugerne.

Andre muligheder for annoncering på Snapchat

Udover disse mere traditionelle annonceformer, tilbyder Snapchat som sagt også nogle annoncetyper, der udnytter den måde, Snapchat virker på, samt tilføjer nye muligheder for brugerne. Det handler om de såkaldte sponserede Geofiltre og muligheden for at oprette nye sponserede billedfiltre, som giver nye fotoeffekter, brugerne kan anvende på de billeder, de tager.

Sponserede geofiltre

Sponserede geofiltre gør det muligt at promovere produkter, brands og konkrete butikker inden for et bestemt geografisk område. Brugerne kan så anvende det pågældende geofiler på deres billeder og selv tilføje yderligere indhold, inden de deler billedet med deres følgere. Det får ”annoncen” til at fremstå mere som en anbefaling fra den pågældende bruger end som et egentligt kommercielt budskab fra annoncøren. Samtidig bliver det muligt for den enkelte Snapchat-bruger at dele sin begejstring for det pågældende produkt eller brand. Derved bliver han eller hun samtidig affilieret med det image, som det pågældende brand eller produkt har i vennekredsen. Det giver brugerne et ekstra incitament til at bruge sponserede geofiltre på deres snaps. Er der f.eks. åbnet en ny forlystelsespark, et nyt storcenter eller en ny biograf, får brugerne i nærheden af de pågældende steder, mulighed for at tagge deres billeder med et sponseret geofilter for det pågældende sted. Det giver både anseelse blandt vennerne og promovering til annoncøren.

Sponserede billedfiltre – linser

Sponserede linser (lenses) er billedfiltre, der i sin enkleste form kan tilføje et brandlogo til brugernes billede. De mere avancerede sponserede linser kan foretage mere gennemgribende forandringer af billedet. Linserne kan vælges, når brugeren holder fingeren på skærmen for at identificere ansigtet på billedet. Her får han eller hun så mulighed for at tilføje filteret. Et eksempel kunne være i forbindelse med lanceringen af f.eks. en ny Hulk- eller Star Wars-film. Her kunne en sponseret linse f.eks. tilføje Hulk-træk til personen på billedet eller sætte et fint lyssværd hen over den ene side på billedet, sådan som det var på mode på et tidspunkt på Facebook i forbindelse med lanceringen af Star Wars-film nummer 7.

Fremtidige annoncemuligheder

Men annoncemulighederne stopper ikke her. Sidste sommer indsendte Snapchat således en patentansøgning på en teknologi, der vil gøre det muligt for Snapchat at vise annoncer for de ting, som brugerne lige har taget et billede af. Så hvis f.eks. der bliver taget et billede, hvor der er en Faxe Kondi sodavandsflaske på, kan Snapchat vise annoncer for Faxe Kondi og konkurrerende sodavandsmærker. Det vil bl.a. åbne op for, at konkurrenterne kan købe sponserede billedfiltre, der driller Faxe Kondi eller erstatter flasken med en af deres sodavand. Hvorvidt denne annoncemulighed bliver til noget og hvornår den bliver tilgængelig, vides endnu ikke. Blot ved vi, at Snapchat har søgt patent på teknologien sidste sommer – og siden er der ikke rigtig nogen, der har hørt mere om projektet.

Tænk ungt, når du annoncerer på Snapchat

Men det vil bestemt være en spændende mulighed for at skabe nogle annoncer, der rammer klokkeklart ind i den helt unge målgruppe mellem 13 og 24 år. Det er som sagt her, Snapchat har de fleste brugere. Derfor er det vigtigt, at du udtænker nogle muligheder, der gør det sjovt og spændende for de unge Snapchat-brugere at anvende dine sponserede billed- og geofiltre, ligesom de produkter og brands du annoncerer for, nok helst skal henvende sig til det yngre publikum. Bruger du din fantasi, giver det dig helt uanede muligheder for at skabe større kendskabsgrad i en af de mest købedygtige aldersgrupper, der findes.